سرپرست دانشگاه جامع علمي‌کاربردي چهارمحال و بختياري منصوب شد
طي حکمي از سوي رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي کشور، غلامرضا آقابابايي به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمي‌کاربردي چهارمحال و بختياري معرفي شد.

حسين بلندي رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي کشور در حکمي غلامرضا آقابابايي را به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي استان چهارمحال و بختياري منصوب کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي کاربردي چهارمحال و بختياري، آقابابايي، داراي مدرک دکتراي رياضي محض و عضو هيئت علمي دانشگاه جامع علمي کاربردي است.

در فهرست مهم‌ترين سوابق اجرايي وي مي‌توان به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه علمي کار بردي استان ، رئيس اداره گسترش و برنامه ريزي درسي دانشگاه و همچنين دبير هيأت اجرايي جذب دانشگاه علمي کاربردي استان اشاره کرد.

پيش از اين نيز بهروز شايق بروجني  از آبان ماه  ۱۳۹۹ رئيس دانشگاه علمي کاربردي چهارمحال و بختياري بوده است.