اسامي پذيرفته‌شدگان دوره‌ هاي کارشناسي( ناپيوسته) دانشگاه جامع علمي ‌کاربردي مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش روابط عمومي  مرکز علمي کاربرديجهاددانشگاهي شهرکرد، اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌ مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ‌کاربردي مهرماه سال 1400 اعلام شد.

داوطلبان متقاضي پذيرش در دوره مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه اي نظام آموزش مهارتي مهرماه 1400 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org و سايت دانشگاه جامع علمي کاربردي به آدرس www.uast.ac.ir مي توانند نتيجه پذيرش خود را مشاهده کنند.

کليه پذيرفته‌شدگان لازم است از روز ‌شنبه مورخ 1400/07/10 به سامانه جامع آموزشي هم آوا دانشگاه جامع‌ علمي ‌‌کاربردي مراجعه نمايند و پس از اطلاع از زمان ثبت نام، با در دست داشتن مدارک و با توجه به کدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده  در دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه کنند.

 

اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌ مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ‌کاربردي مهرماه سال 1400

مدارک لازم براي ثبت نام