شرکت دانشجوي برگزيده مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، در آزمون عملي اولين المپياد مهارتي دانشگاه جامع علمي و کاربردي

به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، محمدرضا بيگي دانشجوي رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات مرکز آموزش علمي کاربردي جهاددانشگاهي شهرکرد و برگزيده مرحله کتبي اولين المپياد مهارتي دانشگاه جامع علمي و کاربردي که در ارديبهشت ماه به ميزباني استان  مرکزي برگزار شد ، در مرحله عملي آزمون المپياد مهارتي دانشجويان علمي کاربردي سراسر کشور که در تاريخ 22 مرداد به صورت مجازي برگزار شد به رقابت پرداخت.

گفتني است در اين الميپاد که در سه بخش گرافيک، فناوري اطلاعات و ماشين افزار   برگزار شد ،  داوران به صورت مجازي به داروي پرداختند