حضور دو تيم از مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در هشتمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويي استان
حضور دو تيم از مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در هشتمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويي استان

دو تيم دانشجويي از دانشجويان مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي در هفتمين دوره از مسابقات مناطه دانشجويي جهاد دانشگاهي شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، در هشتمين دوره از مسابقات ملي مناظره دانشجويي که توسط سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي برگزار مي شود، دو تيم چهار نفره از دانشجويان مرکز حضور دارند.
در اين دوره از مسابقات که مرحله اول آن روز شنبه 24 فروردين ماه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد، 48 تيم از سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي استان حضور دارد.
تيم‌هاي شرکت کننده متشکل از چهار نفر شامل، دو نفر مناظره کننده، دو نفر محقق و يک نفر از اساتيد دانشگاه مربوطه نيز به عنوان سرپرست تيم هستند که نسبت به موضوعات مناظره به صورت موافق و يا مخالف اعلام نظر کرده‌اند.
سه داور از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها داوري هر مسابقه را بر عهده دارند.