اطلاعیه
 
کاربرگ‌ها و قوانین آموزشی دانشگاهکانون دانش‌آموختگان


 
پرتال دانشجویی وام صندوق رفاه
رشته های مرکز

مقطع

نام رشته

کاردانی حرفه ای

کاردانی حرفه‌ای حقوق - حقوق ثبتی
کاردانی حرفه‌ای امور بورس
کاردانی حرفه‌ای خبرنگاری

کاردانی فنی

کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده

کارشناسی حرفه ای

 کارشناسی حرفه‌ای حقوق - حقوق ثبتی

مهندسی فناوری
کارشناسی فنی)

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری

 

در ایینه ایام

جشنواره‌هاو مسابقات فرهنگی
پیوند هاhttp://jdchb.ac.ir/afiles/peyvand/jbwm4vsi.4cu.jpg

آموزش های کوتاه مدت


اوقات شرعی