اطلاعیه


کاربرگ‌ها و قوانین آموزشی دانشگاهکانون دانش‌آموختگان


 
پرتال دانشجویی وام صندوق رفاه
رشته های مرکز

مقطع

نام رشته

کاردانی حرفه ای

دستیاری حقوقی امور قضایی

دستیاری مشاغل حقوقی

حقوق خدمات مالی

مدیریت - امور اداری

مدیریت کسب وکار

امور بیمه

گردشگری

کاردانی فنی

نرم‌افزار - برنامه‌سازی کامپیوتری

تولید محتوای دیجیتالی

شبکه‌های رایانه ای

فنـاوری اطلاعـات- اینتـرنت و شبکـه‌هـای گسترده  

پشتیبانی سیستـم‌هـای رایـانـه‌ای

کامپیوتر- سیـستم هـای کامپیـوتری

توسعـه دهنـده وب (Back End)

کارشناسی حرفه ای

 

حقوق ثبت اسناد و املاک

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

خدمـات حقـوقی ارشـاد و معاضـدت قضـایی

مدیـریـت امور دفتری

مدیریت کسـب  و کـار

مدیـریت تجـاری سـازی

مهندسی فناوری
(کارشناسی فنی)

فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

فناوری اطلاعات - تـجـارت الکترونیک  

تولید و مدیـریت محتـوای دیجیتالی

شبکــه‌هـای رایـانه‌ای

در ایینه ایامجشنواره‌هاو مسابقات فرهنگی
پیوند ها

http://jdchb.ac.ir/afiles/peyvand/jbwm4vsi.4cu.jpg


آموزش های کوتاه مدت


اوقات شرعی