اطلاعیه


کاربرگ‌ها و قوانین آموزشی دانشگاهکانون دانش‌آموختگان


 
پرتال دانشجویی وام صندوق رفاه
مرکز نوآوری
مرکز نوآوری علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد
مأموریت اصلی مراکز نوآوری، ایجاد فضای مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توسعۀ کسب و کارهای نو می باشد. این مراکز با ارائۀ خدمات حمایتی از ایجاد و توسعۀ کسب و کارهای جدید در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده، پشتیبانی می کنند.
مرکز نوآوری علمی کاربری جهاد دانشگاهی در سال 1399 موفق به اخذ مجوز فعالیت شد و در زمینۀ تولید اپلیکیشن گردشگری در حال فعالیت می باشد.
اهداف و مأموریت های مرکز:
1) حمایت از ایجاد و توسعۀ کارآفرینی و تحقق نوآوری های فناورانه
2) کمک به رونق اقتصاد ملّی مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته
3) ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه
4) بستر سازی در راستای ایجاد فرصت های شغلی به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان جهت توسعۀ فناوری های پیشرفته
5) تخصیص فضا و امکانات برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینۀ فناوری های نوین
6) در اختیار قرارادن امکانات کارگاهی برای پیشبرد توسعۀ محصولات واحدهای نوآور
علاقه مندان می توانند فرم های درخواست پذیرش خود را از طریقhttps://jdchb.ir/ دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات و مدارک لازم به مرکز نوآوری علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان تحویل نمایند. این درخواست، ابتدا در شورای مرکز مطرح شده و بر اساس رأی این شورا و تأیید در شورای پژوهش و فناوری واحد استانی و ستاد، مجوز ورود به مرکز را دریافت خواهد کرد.
مدیر مرکز: سلیمان حیدری
کارشناس رابط مرکز: مهدی عبداللهی
تلفن: 03833380669

آدرس: شهرکرد- میرآباد شرقی- میدان جهاد دانشگاهی- مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد
در ایینه ایام

جشنواره‌هاو مسابقات فرهنگی
پیوند ها

http://jdchb.ac.ir/afiles/peyvand/jbwm4vsi.4cu.jpg


آموزش های کوتاه مدت


اوقات شرعی