کسب رتبه برتر مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي کاربردي

کسب رتبه برتر مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي کاربردي

مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد در ارزيابي واحد استاني دانشگاه رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، در ارزيابي که توسط واحد استاني دانشگاه جامع علمي کاربردي در خصوص پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي کاربردي صورت گرفت مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد رتبه سوم را کسب و مورد تقدير قرار گرفت.

 در بخشي از متن تقدير نامه آمده است: اکنون که رشحات امواج درياي بيکران الهي شامل حالمان شده و مقدراتش بر اين تعلق يافته که در جهت تعميم و تعميق فرهنگ قرآني تلاشي هرچند ناچيز نمائيم، خداي متعال را شاکريم.

نظر به اينکه توفيق داشته‌ايد با هماهنگي ارزنده خود در پانزدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي کاربردي قرآني تلاش بي دريغ داشته باشيد از شما تقدير مي گردد.