جشن فارغ التحصيلي دانشجويان کارشناسي حقوق ثبتي برگزار شد
جشن فارغ التحصيلي دانشجويان کارشناسي حقوق ثبتي برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، ظهر روز يکشنبه 24 تيرماه، جشن فارغ التحصيلي دانشجويان کارشناسي حقوق ثبتي در مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي برگزار شد.
اين مراسم با همت دانشجويان رشته حقوق ثبتي ورودي مهرماه سال 95 و با همکاري امور دانشجويي و فرهنگي مرکز برگزار شد.
لازم به ذکر است، در اين مراسم دانشجويان با اهداي لوح از زحمات مدرسان و پرسنل مرکز تقدير کردند.