کسب مقام پنجم مرحله استاني هفتمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويي توسط تيم علامه دانشگاه جامع علمي کاربردي

کسب مقام پنجم مرحله استاني هفتمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويي توسط تيم علامه دانشگاه جامع علمي کاربردي

به گزارش روابط عمومي مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد، مرحله استاني هفتمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان دانشگاه‌هاي چهارمحال و بختياري با معرفي تيم‌هاي برتر به کار خود پايان داد .
مرحله نهايي اين دوره از مسابقات روزهاي 23 و 24 تيرماه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد که پس از اتمام مسابقات و جمع بندي امتيازات گروه «نغمه سبز» از دانشگاه پيام‌نور شهرکرد مقام اول، گروه «تلنگر» از دانشگاه شهرکرد مقام دوم، گروه «آيت‌الله طالقاني» از دانشگاه شهرکرد مقام سوم، گروه «مي‌توانيم» از دانشگاه شهرکرد مقام چهارم، گروه «علامه» از دانشگاه جامع علمي کابردي مقام پنجم، گروه«مرصاد» از دانشگاه شهرکرد مقام ششم، گروه «اصولگرايان اصلاح‌طلب» از دانشگاه شهرکرد مقام هفتم و گروه«حرف حساب» از دانشگاه شهرکرد مقام هشتم اين دوره از مسابقات چهارمحال و بختياري را کسب کردند.

لازم به ذکر است در هفتمين دوره مسابقات مناظرات دانشجويي تعداد 96 تيم از دانشگاه‌هاي سراسر استان حضور داشتند و مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد نيز با هفت تيم در اين دوره از مسابقات حضور يافت.