معرفی مرکز
با جهاد دانشگاهی استان

 

        


اوقات شرعی

دومين برنامه نکوداشت مفاخر ايران زمين-ديدار با فرزانه منتخب آقاي بهروز اميدي- جانباز و رزمنده 8 سال دفاع مقدس و رئيس سازمان آموزش و پرورش استان

بازديدجمعي از دانشجويان و کارکنان مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي از موزه دفاع مقدس استان

دومين برنامه نکوداشت مفاخر ايران زمين-ديدار با فرزانه منتخب آقاي بهروز اميدي- جانباز و رزمنده 8 سال دفاع مقدس و رئيس سازمان آموزش و پرورش استان

بازديدجمعي از دانشجويان و کارکنان مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي از موزه دفاع مقدس استان

اکنون براي پاسخ به اعتماد هم‌استاني‌هاي عزيز به اين مرکز دانشگاهي، وظيفۀ ماست که براي پيشرفت همه‌جانبۀ و بهبود کمي و کيفي مرکز تلاش مضاعف کنيم.

افزايش بيش از 80 (هشتاد) درصدي دانشجو در مرکز علمي ـ کاربردي جهاد دانشگاهي شهرکرد نسبت به سال گذشته
اخبار مرکز