اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي حضوري دانشگاه جامع علمي کاربردي از امروز 93/6/19 آغاز و تا روز شنبه 93/6/22 ادامه خواهد داشت.

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي حضوري دانشگاه جامع علمي کاربردي از امروز 93/6/19 آغاز و تا روز شنبه 93/6/22 ادامه خواهد داشت.

به منظور سرعت بخشيدن در پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و پاسخ به امور دانشجويان و اساتيد

سامانه اينترنتي تكريم ارباب رجوع مرکز راه اندازي شد به منظور سرعت بخشيدن در پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و پاسخ به امور دانشجويان و اساتيد، سيستم الكترونيكي ارسال و پيگيري نامه‎ها، درخواست‎ها و ارتباط با كاركنان مركز در وبگاه مرکز فعال شد.

ثبت‌نام در دوره مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه‌اي پذيرش در دوره مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) «حضوري» براساس معدل کل فوق ديپلم، مرتبط بودن رشته تحصيلي کارداني با رشته انتخابي و با توجه به اولويت‌هاي بومي و غيربومي، سهميه شاغل، آزاد، رزمندگان و ايثارگران انجام مي‌شود و طبق ضوابط معافيت تحصيلي به پذيرفته‌شدگان اين دوره‌ها تعلق مي‌گيرد.
اخبار مرکز
 • اطلاعيه
  اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي
  ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي کارداني فني و کارداني حرفه اي حضوري دانشگاه جامع علمي کاربردي از امروز 93/6/19 آغاز و تا روز شنبه 93/6/22 ادامه خواهد داشت.
 • سامانه
  به منظور سرعت بخشيدن در پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و پاسخ به امور دانشجويان و اساتيد
  سامانه اينترنتي تكريم ارباب رجوع مرکز راه اندازي شد
  به منظور سرعت بخشيدن در پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و پاسخ به امور دانشجويان و اساتيد، سيستم الكترونيكي ارسال و پيگيري نامه‎ها، درخواست‎ها و ارتباط با كاركنان مركز در وبگاه مرکز فعال شد.
 • ثبت‌نام
  ثبت‌نام در دوره مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه‌اي
  پذيرش در دوره مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه‌اي (ناپيوسته) «حضوري» براساس معدل کل فوق ديپلم، مرتبط بودن رشته تحصيلي کارداني با رشته انتخابي و با توجه به اولويت‌هاي بومي و غيربومي، سهميه شاغل، آزاد، رزمندگان و ايثارگران انجام مي‌شود و طبق ضوابط معافيت تحصيلي به پذيرفته‌شدگان اين دوره‌ها تعلق مي‌گيرد.
گالری
اوقات شرعی