کاربرگ‌ها و قوانین آموزشی دانشگاه

- مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی 

-  آیین نامه نگارش و تدوین پروژه Pdf

- آیین نامه نگارش و تدوین پروژه doc

کانون دانش‌آموختگان

پرتال دانشجویی وام صندوق رفاه
جشنواره‌ها، آیین‌ها و مراسم فرهنگی
اوقات شرعی
           
                                                                 
در ایینه ایام
با جهاد دانشگاهی استان

پیوند ها

http://jdchb.ac.ir/afiles/peyvand/jbwm4vsi.4cu.jpg