معرفی مرکز
رشته‌های قبلی و جدید مرکز


کاربرگ‌ها و قوانین آموزشی دانشگاه

- مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی 

-  آیین نامه نگارش و تدوین پروژه Pdf

- آیین نامه نگارش و تدوین پروژه doc

کانون دانش‌آموختگان
وام دانشجویی صندوق رفاه
اخبار مرکز
جشنواره‌ها، آیین‌ها و مراسم فرهنگی 
در ایینه ایام
با جهاد دانشگاهی استانسامانه‌ها
http://jdchb.ac.ir/afiles/peyvand/jbwm4vsi.4cu.jpg
 
اوقات شرعی